Os obxectivos propostos neste curso son: capacitar ao profesorado no uso técnico do equipamento informático en local e en rede, coñecer as ferramentas básicas para tratar a información e a comunicación e capacitar ao profesorado no emprego didáctico e metodoloxico das TICs.