Xornadas celebradas na Coruña para profesorado da Familia Profesional de Sanidade