Curso para mostrar as vantaxes da utilización das diferentes tecnoloxías na atención á diversidade do alumnado