OBXECTIVOS:
  • Administrar de xeito básico a aula.
  • Crear cursos na aula de Moodle: documentos, recursos e actividades.
  • Introducir o emprego didáctico dunha aula virtual.