on este curso, realizado en colaboración coa Fundación María José Jove, preténdese completar a formación dos docentes como axentes facilitadores da integración dos menores adoptados