HORARIO

HORARIOS

LECTIVO

Alumnado

Luns a Venres:

Entrada 9:00h - Saída 14:00h

 


DOCENTE

Profesorado

Luns a Venres

08:50h a 14:00h

ATENCIÓN 

AO PÚBLICO

Cita Previa

cep.carreira@edu.xunta.gal

881 866 351

 ATENCIÓN 

A PAIS E NAIS

 Cita Previa cep.carreira@edu.xunta.gal

881 866 351

Os martes de 16:00 a 17:00 horas. Sempre con cita previa.

O sistema preferente serán as vías telemáticas.