Este curso pretende mergullar  aos nenos e nenas  no  mundo da creatividade, iniciándoos no goce de diferentes obras de arte, técnicas.. mediante un novo enfoque das artes plásticas, un proxecto globalizador e creativo, a partir da propia experiencia, interese e gustos dos neno/As.