Este curso vai dirigido para os alumnos/as de 3º e 4º de Educación Primaria do CEP Plurilingüe de Carreira.