Sobre a lancha "A Manuela"

A Manuela, en toda a Ría de Arousa non hai lancha como ela. Blogue: Rianxeiros.