Titoriais e axuda para iniciar novo curso coa plataforma Eva-Edixgal.

Curso de 10 horas de nivel inicial e 15 horas de nivel avanzado para o emprego por parte do profesorado das ferramentas tecnolóxicas corporativas: páxina web, aula virtual e abalarMóbil (espazoAbalar) e outras ferramentas externas.