Información e manuais para o ensino a distancia e para o emprego das ferramentas de comunicación co centro