En cada tema poderás atopar a canción que abre a unidade e as audicións correspondentes. Trata de escoitalas seguindo os musicogramas que aparecen no teu libro de texto