Neste apartado podemos atopar, por semanas, propostas de traballo para que o alumnado de 4º realice na casa, sempre de forma voluntaria, e cando se atopen nunha situación de confinamento.

A proposta é que accedan , en primeiro lugar, ao enlace de SEMANA 1 e vaian resolvendo as tarefas deseñadas. 

No caso de que a estancia na casa dure máis tempo, poden acceder á SEMANA 2, e así sucesivamente.