Categoría destinada ao uso interno do centro educativo.