Para que este curso? Para mellorar a nosa Competencia Comunicativa e Lingüística (Audición e Linguaxes), base de calquera Aprendizaxe. Atoparás estratexias, recursos e propostas para a mellora das catro habilidades:

  1. ESCOITAR
  2. FALAR CON DISCURSO ORDENADO
  3. BEN LER
  4. ESCRIBIR

Para dar continuidade aos Proxectos do centro desde a casa.Dinamización da Lingua e da Cultura.