Libre configuración

Neste curso búscase a relación das asignaturas de Educación Artística e Educación para a Cidadanía co resto das materias curriculares. Materiais e actividades para comprender un pouco máis a sociedade na que vivimos.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Actividades de Lengua Castellana 6º de Primaria
Actividades de Coñecemento do Medio
Adaptación da Unidade 6: O PLANETA TERRA. Representación e planetas.