Titoría de 2º A

Actividade de Tics para o alumnado de 1º e 2º de primaria. 

Visualización do vídeo e realización do cuestionario.

Material de Lengua Castellana para alumnado de 2ºA

Material de Matemáticas para alumnado de 2ºA