Aulas virtuais dos cursos de formación do profesorado do centro
Aula virtual correspondente ao seminario de formación do profesorado sobre manexo do Moodle, a realizar durante o curso 2016-17

Curso con contidos sobre a iniciación á robótica no nivel de ensino de Educación Primaria