I OLIMPIADAS RECICLADAS

  • RESPECTA
  • REDUCE
  • RECICLA
  • REUTILIZA

Explica un xogo ao teus compañeiros e compañeiras.

Cubre a ficha con todos os datos.

Elabora un guión co texto que terás que aprender.

Grava aos compañeiros/as xogando.

Grávate en formato horizontal no croma segundo o previsto no guión.

Edita o vídeo.

Súbeo á canle de youtube.

Elabora unha memoria do produto final elaborado.

O produto final será avaliado segundo a rúbrica que se xunta.

(Lembra citar as fontes de todo o material que uses que non sexa da túa propiedade).