Xestión e creación de contidos: Presentación de Alberto Fotes Nóvoa