Aulas Virtuais de Audición e Linguaxe 

 AULA 1 de Audición e Linguaxe 

Esta aula virtual inclúe os contidos da área de AUDICIÓN E LINGUAXE da mestra Paz Mera.

 AULA 2 de Audición e Linguaxe 

Esta aula virtual inclúe os contidos da área de AUDICIÓN E LINGUAXE da mestra Nerea Barral.