Curso de actualización dos coñecementos docentes sobre os recursos dixitais educativos.

 

Curso de formación básica sobre o uso docente dos recursos dixitais dispoñibles no entorno escolar.