Neste espazo atoparás videotitoriais e información destas ferramentas. Tamén poderás compartir as dúbidas cos compañeiros no foro.

 

 

RECURSOS E FERRAMENTAS DIXITAIS PARA O TELETRABALLO

Servizo de videoconferencias (Webex), Aula virtual, Espazoabalar e Webs dinámicas.