Organigrama, Consello escolar, Profesorado

Organigrama curso 2020/2021

 

RECURSOS HUMANOS

No presente curso escolar 24 mestres compoñen o Claustro do noso centro: 4 mretres de E. Infantil, 10 mestres de primaria, 1 mestra Xefa Dpto. de Orientación,1 mestra de Pedagoxía Terapéutica, 1 mestra de Audición e Linguaxe, 2 mestres de Lingua Inglesa,1 mestra de Lingua Francesa, 2 mestres de Educación Física, 1 mestres de Relixión Católica, 2 mestres de Relixión Evanxélica e 1 mestra de Educación Musical.

 

  ADSCRIPCIÓN DO PROFESORADO

Equipo directivo:

Director

Leonardo Pastor, Antonio

Xede de estudios

Mosquera Silva, María Begoña

Secretario

Barbeito García, Ángela

 

 

Educación Infantil:

3 anos:  Riveiro Poisa, Iria.

4 anos : Domínguez Fariña, Sofía.

5 anos: Fariña Barreiro, Santiago.

Apoio: Mª Begoña Mosquera Silva. 

 

 Educación Primaria:

1ºB: Valín Martín, Juana María.

1ºA: Cabado Losada, María.

2ºA: Cotelo Vázquez, Aránzazu.

3ºA: Silva Valiña, María.

3ºB: Roibas Blanco, Natalia.

4ºA: Camba Ocampo, María Concepción.

4ºB: Ana Pérez Barrio.

5ºB: Aguilar Amigo, Montserrat.

5ºA: Barbeito García, Ángela.

6ºA: Naveiras Orjales, Iria.

6ºB: Manuel Matos Fuentes.

 

Mestres sen titorías:

 

Pedagoxía Terapéutica

 

López Beis, María Victoria

Audición e Linguaxe

 

Pereira Lemos, Olalla

Orientación

 

Louro Lago, Brasilia

Relixión evanxélica

Otero Sousa, Francisco Javier

 

Relixión católica

 

Vázquez Ares, Carlos

Educación física

Leonardo Pastor, Antonio

 Lugrís Castro, Emilio

Lingua inglesa

Yáñez Bañobre, Enrique

Villar Lourido, Natalia

Educación primaria música

 

Vázquez Cobas, Patricia

 

 COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Antonio Leonardo Pastor   Director
Mª Begoña Mosquera Silva Xefatura de Estudos 
Louro Lago, Brasilia    Xefa Dep. Orientación (secretaria)
Fariña Barreiro, Santiago  Coordinador E I
Mª Victoria López Beis Mestra  de  P.T.
Pereira Lemos, Olalla  Mestra de A.L.
Cotelo Vázquez, Aránzazu Coordinadora 1º ciclo de EP
Pereira Lemos, Olalla Coordinadora 2º ciclo de EP
Naveiras Orjales, Iria  Coordinadora 3º ciclo de EP
              

          Equipo de normalización lingüística:

- Mª Begoña Mosquera Silva.

- Pérez Barrio, Ana María (coordinadora)

-Louro Lago, Brasilia

 

Comisión de actividades extraescolares:

 

Xefa de estudios

Mosquera Silva, María Begoña

 

Membros

Matos Fuentes, Manuel Ángel (Coord)

López Beis, María Victoria

 

 

 Comisión TIC:

 

Coordinador

Cotelo Vázquez, Aránzazu

 

 

Membros/as

 Leonardo Pastor, Antonio

Barbeito García, Ángela

Pereira Lemos, Olalla

Roibas Blanco, Natalia 

Riveiro Poisa, Iria

  

Comisión biblioteca escolar:

 

Coordinadora

Mosquera Silva, María Begoña

 

Membros/as

Roibas Blanco, Natalia

Valín Martín, Juana María

Aguilar Amigo, Montserrat

Camba Ocampo, María Concepción

 

 

Distribuir contido