Aquí encontraréis actividades de inglés de repaso.


Además, puede escuchar el audio del libro de lectura "

www.oup.com/elt/readandimagine

 A continuación seleccionar "starter" y el título del libro "Hello Clunck". Se puede dercargar y escuchar tanto en inglés americano, como en inglés británico (American English or British English)

Este curso vai dirixido a un grupo de 24 alumnos/as de 1º de Educación Primaria.

Durará aproximadamente quince días, o que equivale a 7sesións.

A partir dos coñecementos previos do alumnado pretendo que se traballen os contidos relacionados coa contorna. O lugar donde viven, a diferencia entre a vida nas vilas e nas cidades, os elementos que forman parte das localidades, os establecementos donde compran ou os medios de transporte.