Este curso vai dirixido aos rapaces de cuarto de primaria e nel estudiaremos os seres vivos, o seu medio así asdúas funcións vitais dos seres vivos: a relación, a nutrición e a reprodución humana. Tamén veremos a materia e os seus cambios, así como as máquinas e tecnoloxía.