Cursos dispoñíbeis

Veremos aquí unha pequena introdución ao manexo da Aula Virtual e a consellos que nos serán útiles para a súa utilización, entre eles:

  • Cómo entrar na AV
  • Apps para escanear documentos
  • Aplicacións e programas para converter documentos a PDF
  • Cómo baixar resolución ás imaxes para que "pesen" menos (redimensionar imaxes)
  • Manuais de uso para o alumnado
  • Etc
Tamén haberá materiais relacionados coas TICs:  páxinas de interese, aplicacións, programas, titoriais....

E por suposto foros onde poderedes expoñer as vosas dúbidas e deixar os vosos comentarios.


patio


Información imprescindible para el ejercicio físico y la salud.

Normas básicas de higiene y seguridad.

Rutinas básicas en el ejercicio.

Nuestro punto de partida: evaluación inicial

Contenidos y temas de 1º

Lo que hemos mejorado: Pruebas de evaluación final EDUCACIÓN FÍSICA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso Educación Física para 3º de Educación Primaira. 


Curso en el aula virtual de Educación Física para 4º de EPCurso en el Aula Virtual para educación no presencial

5º de Educación Primaria

Curso de Educación Física na Aula Virtual

Proposta para traballo non presencial


Curso de Educación Física para 6º B

Proposta para traballo non presencial


Explicacións, actividades e exercicios para practicar, tarefas, foro de dúbidas ....

Lectura, comprensión, expresión, vocabulario, ortografía, literatura... en lingua galega

Lectura, comprensión, expresión, vocabulario, ortografía, literatura... en lengua castellana

Vídeos explicativos, actividades en liña, experimentos, cuestionarios ...

Xeografía, Historia, actividades on line, recursos interesantes, tarefas ...

Vídeos, actividades, recursos educativos ...

Comunicación oral, escrita e audiovisual con axuda de ferramentas TIC