ACTIVIDADES INTERACTIVAS SOBRE XELA ARIAS (H5P)

1 - PRIMEIRA IMAXE INTERACTIVA - CLICA NOS PUNTOS SINALADOS 

2-SEGUNDA IMAXE INTERACTIVA 

3 - BRINCALETRAS  -  Con todo o que fixeches seguro que farás este Brincaletras de marabilla. Non si? 

Última modificación: Martes, 4 de Maio de 2021, 13:13