Para ó alumnado do segundo ciclo da etapa de Educación Infantil, de 4º a 6º de EI