Foro da Aula Virtual

Traballo do 3 decembro de 2020

 
Imaxe de Sabela Perez Pardo
Traballo do 3 decembro de 2020
por Sabela Perez Pardo - Xoves, 3 de Decembro de 2020, 10:49
 

MATEMÁTICAS

Mínimo común múltiplo. Ver explicación nos vídeos da Aula Virtual.(sobre todo o primeiro).

Practicamos facendo actividades na pizarra.(No Anexo)

L. CASTELLANA

Las formas verbales. Aula Virtual nº 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ficha de repaso.