O deseño e os contidos deste curso parten da base do coñecemento por parte do usuario da documentación dos cursos EDIXGAL de formación INICIAL e AVANZADA, polo que é aconsellable coñecer os contidos deses dous cursos antes de iniciar este curso de coordinadores.

FORMACIÓN, RECURSOS E MATERIAIS PARA TRABALLO DAS ESTRATEXIAS IMPLICADAS NA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Aquí atoparedes exercicios e xogos matemáticos!

Curso que axudará a desenvolver por outros medios o coñecemento aínda que nada se é comparable a unha clase presencial.