Noticias do sitio

REXISTRO DE ALUMNADO NA AULA VIRTUAL

por Admin Centro -

A dirección web é a seguinte https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamorruibal/aulavirtual/

Para acceder debemos entrar e cubrir os campos de usuario e contrasinal:

  1. As claves de usuario e contrasinal seguen a ser as mesmas do curso pasado.
  2. Para o acceso do novo alumnado:
O usuario corresponde ao nome completo de cada alumno ou alumna. Escrito en letras minúsculas todo xunto e separado por puntos, sen espacios. (non vale ñ,ü ou tilde)
Exemplo: O alumno Martiño López Agüero escribiría o usuario: martino.lopez.aguero

Contrasinal : changeme  (Só a 1ª vez, despois de acceder a primeira vez, pedirá que se cambie o contrasinal.)

 Se tedes algunha dificultade no acceso podedes chamar ao teléfono  886151996 Tamén escribir unha mensaxe ao correo do centro: ceip.amor.ruibal@edu.xunta.es

(Editado por M Carmen Estévez - entrega orixinal Martes, 7 de Abril de 2020, 13:06)