Noticias do sitio

Imaxe de Admin Centro
REXISTRO DE ALUMNADO NA AULA VIRTUAL
por Admin Centro - Venres, 2 de Outubro de 2020, 19:24
 

Para acceder deben cubrir os campos de usuario e contrasinal:

  1. As claves de usuario e contrasinal seguen a ser as mesmas do curso pasado.
  2. Para o acceso do novo alumnado:
O usuario corresponde ao nome completo de cada alumno ou alumna. Escrito en letras minúsculas e separado por puntos, sen espacios. ...
Ler o resto deste tema
(111 palabras)