Portafolios dixital en Educación Secundaria: e-portfolio de estadística matemática / LUIS JAVIER RODRÍGUEZ

Unha experiencia didáctica en educación secundaria usando o Portafolios Dixital MAHARA do Proxecto EU-FOLIO, como ferramenta que permite:

• Profundar no uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC).
• Fomentar a autonomía e a responsabilidade do alumnado no seu propio proceso de aprendizaxe.
• Recoller evidencias do proceso de aprendizaxe de forma individual e autónoma.
• Avaliar todo o proceso utilizando nunha avaliación formativa e contínua.Temática:

Portafolios dixital.

Para que niveis educativos é interesante ou aplicable esta experiencia?

Educación Secundaria, Bacharelato, outros.

ACCESO AOS MATERIAIS
SÍGUENOS NAS REDES SOCIAIS