Sala aberta

Acceso libre ata completar aforo (depende da sala pero nunca superior a 40 prazas).
Image 1

OS DEREITOS DE AUTOR E LICENZAS DE USO

Puntos de partida:

• Temos en conta as licenzas de uso e dereitos de autor da multimedia que empregas nos traballos de aula?
• Licenciades os vosos traballos?
• Que tipo de licenza empregades?
• Usades o dereito de cita? Sabedes en que casos podedes acollervos a este dereito e en cales non?

Moderador: AGUSTÍN CARRACEDO

Image 2

AS REDES SOCIAIS NA EDUCACIÓN

Puntos de partida:

• As redes sociais poden contribuír de forma efectiva a un cambio metodolóxico?
• As redes sociais: aliadas o ameaza?
• Seguridade na rede: perigos, políticas de privacidade...
• Que idade sería a idónea para traballar con este tipo de espazos virtuais? Respectamos a idade legal que permite o seu uso?
• Está o profesorado preparado para o que precisa neste contexto tecnolóxico?

Moderador: @hematocritico (MIGUEL A. LÓPEZ)

Image 3

DESAFÍOS TIC PARA UN CAMBIO EDUCATIVO

Puntos de partida:

• O estudante como protagonista ou como receptor/asimilador de contidos
• Responde actualmente a escola aos desafíos que demanda a sociedade?
• Aplicas na aula algunha das novas metodoloxías TIC: Clase invertida, aprendizaxe colaborativa, aprendizaxe baseada en proxectos (ABP), ludificación, aprendizaxe móbil...?
• Que problemas organizativos presenta a aplicación destas novas tecnoloxías?

Moderador: CÉSAR POYATOS

Image 4

A FORMACIÓN EN TIC. ESTÁ Á ALTURA?

Puntos de partida:

• Que modalidade prefires: formación en rede, presencial, mixta, autoformación, formación entre iguais...?
• Os itinerarios actuais de competencia dixital docente. Son precisos? Eivas e acertos.
• Que temáticas botas en falta na oferta formativa en TIC?
• Posúen os docentes formación en TIC suficiente cando rematan os seus estudos universitarios?
• É necesaria a formación en TIC ou mellor unha formación en TAC?

Moderador: PABLO NIMO

Image 5

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E UNIVERSO DIXITAL


Puntos de partida:

• Comunicación alternativa e aumentativa. Tablets, comunicadores e Miracast
• Accesibilidade, usabilidade e sinalética: aínda no quilómetro 0.
• Adaptar contidos e recursos: algo máis que cambiar a soporte dixital.
• O ensino inclusivo: un cambio de chip que non da chegado.
• Inclusión emocional: organizar persoas, espazos e tempos fóra da aula.

Moderador: JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ
SÍGUENOS NAS REDES SOCIAIS