Cualificacións

  Cualificacións


Cualificacións


Dende o apartado “Cualificacións” poden consultarse as áreas cursadas polo/a alumno/a e as cualificacións obtidas en cada unha das diferentes avaliacións (só se mostrarán as áreas nas que existan cualificacións).

  • Aparece o curso e a etapa educativa do/a alumno/a.
  • Pode seleccionarse a avaliación para a que se desexa comprobar as cualificacións nas diferentes áreas.
  • Pode consultarse a cualificación obtida en cada unha das áreas, vendo a nota numérica, a súa correspondencia co termo correspondente e unha representación gráfica.

Imaxe das cualificacións na app


  abalarMóbil         

Última modificación: Xoves, 10 de Novembro de 2022, 14:15