Que podo facer coa app Moodle Mobile

  Que podo facer coa app Moodle Mobile

 

  

Cando o usuario entra por primeira vez na app, vai directamente á pantalla principal da aplicación onde se poden distinguir dúas áreas claramente diferenciadas:

  • Área persoal
    Na área persoal móstranse os cursos nos que está matriculado o usuario (os cursos aos que ten acceso), podendo seleccionar os cursos que queres visualizar por intervalos de datas.

  • Inicio do sitio
    Na área "Inicio do sitio", o usuario pode visualizar a lista de categorías na que están organizados os cursos, así como tamén realizar unha busca de cursos en función dos criterios de busca que se introduzan no buscador.O resto dos menús que contén a aplicación dan acceso a outro tipo de funcionalidades.


Eventos de calendarioMensaxesNotificaciónsOpcións e configuracións


Os menús adáptanse á área dispoñible de pantalla, polo que no caso de usar Moodle Mobile desde unha tableta a área de traballo é moito maior e resulta moito máis cómodo para o usuario.


       

  Mobile Learning       

Última modificación: Venres, 22 de Xaneiro de 2021, 13:02