2.2 Menú actividades

  Actividades

EDIXGAL


Ao premer neste menú, ten o mesmo efecto que levar o punteiro á esquina superior esquerda do escritorio, ou premer na tecla Super (tecla windows), ou premer ás teclas ALT+F1, o sistema permite:

   


Ver as ventanas das aplicacións abertas na sesión actual.


Cuadro de búsqueda de aplicacións.


Taboeiro de aplicacións que mostra as aplicacións favoritas e as que están en execución. Sabemos cales están en execución porque teñen unha liña azul por debaixo.


   EDIXGAL

Última modificación: Sábado, 7 de Novembro de 2020, 19:27