Especificacións e descarga de software.

Logo Open Board

Nos equipos de profesorado e de aula do entorno abalar atópase instalado o software de encerados dixitais Open Board. (*)

OpenBoard e un software libre e aberto para encarados dixitais interactivos compatible con calquera videoproxector e dispositivo de entrada.

Xurdiu como unha derivación de Open-Sankoré en 2013 coa  intención de simplificalo  e facelo máis estable.

Acceso a Manual de usurario de OpenBoard ( en Inglés) .

Manual nunha páxina ( en Inglés)

Última modificación: Venres, 25 de Outubro de 2019, 13:29