Inicio

MALETAS VIAXEIRAS

Bibliotecas escolares de Galicia
 
Iniciar sesión

RESERVA: Biblioteca Creativa SC1


(Se descoñece o código do centro pode empregar o buscador de centros educativos)


(Indique o seu enderezo de correo electrónico)

Lembre confirmar a súa reserva desde o correo que recibirá na conta do centro.

Localización:
07/10/2021 - 28/10/2021
En espera: (2)
CEIP Mestre Rodríguez Xixirei
02/11/2021 - 30/11/2021
CEIP de Barouta
10/01/2022 - 07/02/2022
 

Información sobre a reserva

Destinatarios: A reserva de Maletas viaxeiras está dispoñible para todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que desexen participar.

Solicitude: para solicitar a maleta deberá cubir tódolos campos que figuran no formulario de reserva.

Confirmación: unha vez realizada a solicitude recibirase na conta oficial de correo electrónico do centro unha mensaxe que conterá un enlace que permitirá confirmar dita solicitude polo centro educativo.
De non confirmarse dita solicitude nun prazo dunha semana, será eliminada e non será tida en conta.

Duración: a duración do préstamo será, como máximo, de trinta días por centro e maleta.

Recollida e devolución: o centro solicitante comprométese a recoller e devolver a maleta no seu lugar de localización. Para as maletas localizadas na Asesoría de Bibliotecas escolares (Asesoría BE-Santiago) o horario de atención para a recollida e devolución das maletas é de 08:00 a 15:00 horas.

Documentos relacionados: Protocolo para intercambio directo entre centros (PDF)

Contido da maleta

 1. Akros ¡Adivina qué represento!
 2. VV. AA. ¡Paténtalo!
 3. Aina Bestard Vila ¿Qué se esconde dentro del mar?
 4. Roberto Montero Miguel Aprende electrónica e robótica educativa
 5. VV. AA. Arte Reciclado
 6. Nono Granero Bolobo
 7. José Jorge Letria Caras
 8. VV. AA. Cociña infantil e familiar: Pratos do mundo
 9. Cruschiform Colorama. El libro de los colores del mundo
 10. Manuel Antonio Pérez Sánchez De Catro a catro
 11. Menena Cottin Doble Doble
 12. Manuel Marsol Duelo al sol
 13. Kveta Pacovskà El pequeño rey de las flores
 14. VV. AA. Encima Debajo
 15. VV. AA. Este cuerpo es humano. Anatomí escrita y dibujada
 16. Heliane Bernard Guernica
 17. Xosé Ballesteros Imaxina animais
 18. VV.AA. Juul
 19. Kapla Kapla 100pcs
 20. Suzy Lee Líneas
 21. Magformers Magformers Inspire 30 set
 22. Caroline Desnöettes Mirar a pintura a través dos séculos
 23. VV. AA. Niña, gato, agua, pato
 24. Tomi Ungerer Novos amigos
 25. Paco López-Barxas Os tesouros da illa de Granellandia
 26. Vicente Palacios Papiroflexia. Animais de papel
 27. Pablo Otero Parece unha formiga
 28. Helena Villar Janeiro Poesía mínima
 29. Asmodee Rory´s Story Cubes
 30. Shinsuke Yoshitake Ser o no ser ... una manzana
 31. Cayro Tangram Doble
 32. Pepe Cáccamo Tinta de luz
 33. Jan Bajtlik Tipografitea
 34. Hervé Tullet Un Juego
 35. Remy Charlip Una fiesta de disfraces
 36. VV. AA. Veo el Mundo
 
 

Bibliotecas Escolares de Galicia, 2021
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
E-mail: bibliotecasescolares@edu.xunta.gal
Tlf.: 981 546 547 | 881 997 330 | 881 997 562