Obter contrasinal de acceso


Para obter ou lembrar o contrasinal de acceso á aplicación, que lle permitirá consultar o estado de tramitación das facturas, deberá introducir o NIF/NIE/CIF, así como o correo electrónico que comunicou cando se deu de alta . O contrasinal seralle enviada ao correo electrónico.