Xornada formativa “Apaixónate 2017”

O próximo 13 de maio desenvolverase a xornada formativa "Apaixónate 2017", no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, centrada en como a paixón polo que fas ilustra o camiño cara o éxito.

A inscrición está dispoñible a través aplicación en fprofe, buscando a actividade Apaixónate, con referencia G1602040.