A Formación Profesional galega en Spainskills 2017

Galicia presenta 25 competidores que participan en 23 skills. Estes competidores son os gañadores das medallas de ouro da IV edición dos Campionatos Galegos da Formación Profesional Galiciaskills 2016, celebrados en Silleda no mes de novembro do 2016.

A continuación relaciónanse os skills nos que Galicia participa, alumno competidor, centro educativo e o seu profesorado titor.

04 Mecatrónica

 • Miguel Sotelo González, do IES Politécnico de Vigo.
  Titor: David Fraga Maquieira.
 • Raúl Acuña Fariñas, do IES Politécnico de Vigo.
  Titor: David Fraga Maquieira.

05 Deseño mecánico

 • Carlos Andrés Ramallo Lestayo, do CIFP Ferrolterra.
  Titor: Santiago Otero Paz.

06-07 CNC – Torneado e fresado

 • Raúl Fernández Lorenzo, do IES Politécnico de Vigo.
  Titor: Francisco José Rodríguez Martínez.

10 Soldadura

 • Julián Fernández Souto, do IES de Valga.
  Titora: Francisco Javier Hermida Liñeira.

13 Reparación de carrozarías

 • Ángela Calvo Filgueiras, do CIFP Ferrolterra.
  Titor: Javier Iglesia Anllo.

15 Fontanaría e calefacción

 • Alejandro Louzao Cameán, do CIFP Coroso.
  Titor: Ángel Conde Valladares.

18 Instalación eléctricas

 • Alexandru Coretchi Tutunaru, do IES Universidade Laboral.
  Titora: Bernardo Díaz Saborido.

19 Control industrial

 • Borja Abal Varela, do IES Fermín Bouza Brey.
  Titor: Mª Elena Ferreira Lence.

24 Ebanistaría

 • Raúl Piñeiro Rodríguez, do CIFP Politécnico de Santiago.
  Titor: Juan Carlos Pascual Quián.

25 Carpintaría

 • Diego Varela García, do CIFP Politécnico de Lugo.
  Titora: Cándida Figueroa Oliveira.

28 Floristaría

 • Soraia Barbosa Oliveira, do IES San Rosendo.
  Titor: Yolanda López López.

29 Peiteado

 • Lucía López Bujeiro, do CIFP Someso.
  Titor: Beatriz García Veiga.

31 Tecnoloxía da moda

 • Graciela González Touriño, do CIFP Manuel Antonio.
  Titor: María Varela Blanco.

33 Tecnoloxía do automóbil

 • Miguel Paz Pena, do IES As Mariñas.
  Titor: Miguel Vilela González.

34 Cociña

 • Carolina Espasandín Pérez, do CIFP Compostela.
  Titor: Rafael Brantuas Canay.

35 Servizo de restaurante e bar

 • Ana Sofía Emidio Martínez, do CIFP Manuel Antonio.
  Titor: José Ramón Garrido Cousillas.

36 Pintura do automóbil

 • Silvia Folgueira Rico, do CIFP As Mercedes.
  Titor: Balbino Trigo Díaz.

37 Xardinaría paisaxística

 • Damián Ferreira Barros, do CIFP A Granxa.
  Titor: Ana María Castro Puga.
 • Ester Ogando Pando, do CIFP A Granxa.
  Titor: Ana María Castro Puga.

38 Refrixeración

 • Pablo Lema Paz, do IES Universidade Laboral.
  Titor: Cristóbal Fraguela Casal.

39 Administración de sistemas en rede

 • Milan Cornado Rodríguez, do IES As Mariñas.
  Titor: Víctor Manuel Martínez Taboada.

41 Coidados auxiliares en enfermaría e atención sociosanitaria

 • Daniel Pérez López, do IES Leixa.
  Titor: Laura Ríos Dalama.

D2 Panadaría

 • Alba Triñanes Dieste, do CIFP Compostela.
  Titor: Mª Luisa Fontela Albor.

D3 Animación 3D e xogos

 • Esther Insua López, do IES Imaxe e Son.
  Titor: Victoriano Sierra Ferreiro.

 

Etiquetas: