A Formación Profesional galega no SpainSkills'15

Galicia presenta 15 competidores que participan en 14 skills. Estes competidores son os gañadores das medallas de ouro da III edición dos Campionatos Galegos da Formación Profesional Galiciaskills 2014, celebrados no mes de outubro do 2014.

A continuación relaciónanse os skills nos que Galicia participa, alumno competidor, centro educativo e o seu profesorado titor.

07 Fresado

 • Adrián Martínez Rodríguez, do IES Politécnico de Vigo.
  Titor: Javier Fondevila Blanco.

10 Soldadura

 • Ignacio Bárbara Pena, do CIFP Someso.
  Titor: Víctor M. Varela Mariño.

13 Reparación de carrozarías de vehículos

 • Edgar Veres Couto, do IES As Mariñas.
  Titor: Francisco Cal Ansede.

19 Control industrial

 • Miguel García López, do IES Fermín Bouza Brey.
  Titora: Mª Elena Ferreira Lence.

24 Ebanistaría

 • Juan Pablo Bellón Villar, do IES Ortigueira.
  Titor: Luis Manuel Beceiro Rodríguez.

25 Carpintaría

 •  Lidia Doce Ríos, do IES Ortigueira.
  Titor: Juan Luis Santalla Felgueiras.

29 Peiteado

 • Andrea Rodríguez Díez, do IES Teis.
  Titora: Mercedes Pose Recarey.

32 Pastelaría

 • Francisco Jesús García Piñeiro, do CIFP Compostela.
  Titor: Julio Rodríguez Bustelo.

33 Tecnoloxía do automóbil

 • Adrián Rico Casal, do IES Mariñas .
  Titor: Manuel Fuentes Rebón.

34 Cociña

 • Victor José Reza Sánchez, do IES de Vilamarín.
  Titora: Mónica Cernadas Carrera.

35 Servizo de restaurante e bar

 • Gabriel Vilar Longarela, do CIFP Compostela.
  Titor: Manuel López Brea.

36 Pintura de vehículos

 • Pablo Lata Mosquera , do CIFP Ferrolterra.
  Titor: José Manuel Pérez Lodeiro.

37 Xardinaría paisaxística

 • Jhonatan Emmanuel Sanjinés Seminario, do CIFP A Granxa.
  Titor: Alberto Jesús González Rodríguez.
 • Jonatan Castelo Pires, do CIFP A Granxa.
  Titor: Alberto Jesús González Rodríguez.

39 Administración de sistemas en rede

 • Alejandro Miño Pico, do CIFP Rodolfo Ucha Pirñeiro.
  Titor: Victor Manuel Martínez Taboada.

 

Etiquetas: