Seminario sobre ciberseguridade no CIFP Politécnico de Santiago

O día 1 de xuño de 16 a 21 horas no salón de actos do CIFP Politécnico de Santiago impartirase por parte da Unidade de Delitos Telemáticos da Garda Civil o seminario Ciberseguridad: un futuro de posibilidades a tu alcance, dirixido a profesorado e alumnado galego dos cursos de especialización de Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información e Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación, así como da familia profesional de Informática e Comunicacións.