Selección de estadías formativas 2016. Resolución provisional

Publicada a Resolución provisional da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2016 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

Prazo para efectuar reclamacións, emendar erros ou presentar renuncia á concesión da estadía, 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación 29.03.2016.