Selección de estadías formativas 2015. Resolución provisional

Publicada a Resolución provisional da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2015 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

Prazo para efectuar reclamacións, emendar erros ou presentar renuncia á concesión da estadía, 5 días hábiles. Data de publicación 30.03.2015.