Resolución pola que se seleccionan os centros que conforman a Rede galega de dinamización da FP dual

Publicada a Resolución do 9 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve seleccionar os centros educativos que, con carácter experimental, conformarán a Rede Galega de Dinamización da FP dual e nomear as persoas responsables da dinamización da FP dual en cada centro.

Etiquetas: