Resolución coas instrucións para o desenvolvemento de cursos de especialización no curso 2022-23

Publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2022/23 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.