Proposta de adxudicación por centro educativo do Programa Retorna Talento FP 2023/24 (modalidade B)

Publicada a proposta de adxudicación de persoas solicitantes por centro educativo do Programa Retorna Talento FP 2023/24 correspondentes á modalidade B do programa.

Etiquetas: