Galiciaskills. Descrición, programa e xurado das competicións

Publicación da descrición, programa e xurado de cada unha das competicións do II Campionato Galego da Formación Profesional Galiciaskills 2012.

 

  Skill  Descrición Programa
  CS Animación Sociocultural e Turística (no curso 2014-15 aplicarase o currículo de CS Animación sociocultural -LOXSE-)
  Fresaxe 


  Sollado e azulexado 


  Reparación de carrozarías de vehículo


  Electrónica 


  Deseño web 


  Control industrial 


  Ebanistaría 

  Carpintaría 

  Peiteado 


  Coidados de beleza 


  Tecnoloxía da moda 


  Pastelaría 


  Tecnoloxía do automóbil 

---

---

  Cociña 

---

---

  Servicio de restaurante e bar 


  Pintura de vehículos 

  Xardinaría 


  Soporte de rede 

---

---

  Deseño gráfico 


 

Etiquetas: